Stemming

Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël

74,7 %
24,7 %


SP

Groep Van Haga

Volt

SGP

BBB

FVD

PvdA

JA21

PVV

BIJ1

D66

VVD

DENK

GL

Fractie Den Haan

Omtzigt

CU

CDA

PvdD


Nr. 46 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S.

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de civiele ruimte voor mensenrechtenorganisaties wereldwijd onder druk staat;

overwegende dat Nederland internationaal een voortrekkersrol speelt bij de ondersteuning en financiering van mensenrechtenorganisaties, ook in Israël en de bezette Palestijnse gebieden;

constaterende dat Israël onlangs zes Palestijnse ngo's, waaronder drie die door Nederland worden gesteund, heeft aangemerkt als «terroristische organisaties»;

overwegende dat de regering, gezien de ernst en mogelijke gevolgen van de beschuldiging van steun aan terrorisme, «groot belang hecht aan onderbouwing van een eventuele beschuldiging met bewijs dat inzichtelijk is voor de beschuldigde en zijn of haar advocaten en getoetst wordt door een rechter»;

verzoekt de regering om bij de ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël en de bezette Palestijnse gebieden aan dit democratische en rechtsstatelijke uitgangspunt vast te houden en zich daardoor te blijven laten leiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Jasper van Dijk

Simons

Sjoerdsma

Piri

Van der Lee

Dassen

Agnes Mulder

Den Haan


Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Kati Piri (PvdA), Tom van der Lee (GL), Agnes Mulder (CDA), Sylvana Simons (BIJ1), Laurens Dassen (Volt), Jasper van Dijk (SP), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Tunahan Kuzu (DENK), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-46.html