Stemming

Motie van het lid Sjoerdsma over een Europees wapenembargo instellen voor Ethiopië

96,0 %
3,3 %


Volt

PVV

SGP

CDA

VVD

DENK

PvdD

Omtzigt

SP

Groep Van Haga

CU

Fractie Den Haan

PvdA

D66

BIJ1

JA21

GL

FVD

BBB


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sinds eind 2020 een verwoestend conflict gaande is in het noorden van Ethiopië en dit conflict zich als een olievlek verspreidt over grote delen van het land;

constaterende dat Ethiopië gezien de huidige ontwikkelingen onmogelijk kan voldoen aan de wapenexportcriteria in het gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie en alle contracten een verder risico vormen voor verdere escalatie van het conflict;

verzoekt de regering een Europees wapenembargo in te stellen voor Ethiopië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma


Motie van het lid Sjoerdsma over een Europees wapenembargo instellen voor Ethiopië

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-28.html