Stemming

Motie van de leden Van der Lee en Piri over organisaties die opkomen voor de rechtsstaat financieel ondersteunen in lidstaten waar de rechtsstaat onder druk staat

78,0 %
21,3 %


DENK

FVD

Groep Van Haga

PvdA

SGP

JA21

SP

VVD

BIJ1

GL

CDA

Fractie Den Haan

PVV

D66

BBB

Volt

PvdD

Omtzigt

CU


Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN PIRI

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rechtsstaat in verschillende lidstaten onder druk staat;

overwegende dat de kernwaarden van de Europese Unie betreffende de rechtsstaat, grondrechten en versterking van democratie van vitaal belang zijn en voortdurend uitgedragen dienen te worden;

overwegende dat civil society, ngo’s en advocatencollectieven in deze lidstaten die opkomen voor persvrijheid, democratie en rechtsstaat in deze lidstaten een belangrijke rol spelen;

verzoekt de regering om dit type organisaties in deze lidstaten met extra financiële middelen te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Piri


Motie van de leden Van der Lee en Piri over organisaties die opkomen voor de rechtsstaat financieel ondersteunen in lidstaten waar de rechtsstaat onder druk staat

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Kati Piri (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-34.html