Stemming

Motie van de leden Van der Lee en Piri over organisaties die opkomen voor de rechtsstaat financieel ondersteunen in lidstaten waar de rechtsstaat onder druk staat

78,0 %
21,3 %


PvdA

PvdD

D66

SGP

VVD

Omtzigt

BIJ1

Volt

CU

Fractie Den Haan

DENK

CDA

Groep Van Haga

GL

SP

BBB

JA21

FVD

PVV


Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN PIRI

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rechtsstaat in verschillende lidstaten onder druk staat;

overwegende dat de kernwaarden van de Europese Unie betreffende de rechtsstaat, grondrechten en versterking van democratie van vitaal belang zijn en voortdurend uitgedragen dienen te worden;

overwegende dat civil society, ngo’s en advocatencollectieven in deze lidstaten die opkomen voor persvrijheid, democratie en rechtsstaat in deze lidstaten een belangrijke rol spelen;

verzoekt de regering om dit type organisaties in deze lidstaten met extra financiële middelen te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Piri


Motie van de leden Van der Lee en Piri over organisaties die opkomen voor de rechtsstaat financieel ondersteunen in lidstaten waar de rechtsstaat onder druk staat

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-34.html