Stemming

Motie van het lid De Roon over het zoeken van draagvlak voor sancties tegen Iraans dronebeleid

87,3 %
12,0 %


SGP

Groep Van Haga

DENK

FVD

BBB

VVD

Omtzigt

Volt

CDA

CU

SP

BIJ1

PvdA

JA21

PVV

D66

GL

Fractie Den Haan

PvdD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Iraanse Revolutionaire Garde drones levert aan terreurgroepen zoals Hezbollah, Hamas en de houthi-rebellen;

overwegende dat de Iraanse drones en de proliferatie ervan een toenemende bedreiging vormen voor Nederlandse militairen en de internationale scheepvaart in het Midden-Oosten;

overwegende dat de VS al gerichte sancties hebben ingesteld tegen Iraanse personen en bedrijven vanwege deze dreiging;

verzoekt de regering bij andere Europese landen draagvlak te zoeken voor vergelijkbare sancties tegen Iran vanwege dit ontwrichtende dronebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon


Motie van het lid De Roon over het zoeken van draagvlak voor sancties tegen Iraans dronebeleid

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-19.html