Stemming

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten

84,7 %
14,7 %


GL

CDA

D66

BBB

Fractie Den Haan

PvdA

FVD

PvdD

Omtzigt

SGP

DENK

JA21

PVV

BIJ1

Groep Van Haga

SP

Volt

VVD

CU


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het regime in Belarus aanhoudend de eigen bevolking onderdrukt;

overwegende dat de Belarussische oppositie een veilig onderkomen vindt in het buitenland en met name vanuit de Baltische staten oppositie kan blijven voeren en misstanden van het regime aan het licht blijft brengen;

overwegende dat steun aan de Belarussische oppositie in ballingschap, het maatschappelijk middenveld en vrije media een belangrijk antwoord is op het vinden en organiseren van een cruciale meerderheid van de Belarussische bevolking om het regime te stoppen;

verzoekt de regering op zeer korte termijn in contact te treden met de Belarussische oppositie in de Baltische staten, te onderzoeken waar zij behoefte aan hebben bij het voeren van oppositie in Belarus en het openbaar maken van misstanden van het regime, en hen te ondersteunen in deze behoeften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Brekelmans

Ceder

Sjoerdsma

Van der Staaij

Van der Lee

Jasper van Dijk

Kuzu

Dassen

Piri

Eppink


Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Laurens Dassen (Volt), Kees van der Staaij (SGP), Tom van der Lee (GL), Don Ceder (CU), Jasper van Dijk (SP), Kati Piri (PvdA), Agnes Mulder (CDA), Ruben Brekelmans (VVD), Tunahan Kuzu (DENK), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-33.html