Stemming

Motie van de leden Ceder en Van der Staaij over consequenties verbinden aan de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan

94,0 %
5,3 %


Groep Van Haga

SP

GL

Volt

CU

SGP

Fractie Den Haan

PvdA

Omtzigt

VVD

D66

DENK

PVV

CDA

JA21

PvdD

BBB

BIJ1

FVD


Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de EU een waardengemeenschap is;

overwegende dat Azerbeidzjan grote tekorten kent op het gebied van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid enzovoorts en hierin verder afglijdt;

overwegende dat Azerbeidzjan nog altijd Armeense krijgsgevangenen vasthoudt;

overwegende dat op 15 december de voortgang van Azerbeidzjan in het EU-Oostelijk Partnerschap op de agenda staat, maar de waarden van de EU en Azerbeidzjan gezien bovenstaande ver uiteen liggen;

verzoekt de regering hieraan consequenties te verbinden voor de onderhandelingen in het kader van het Oostelijk Partnerschap tussen de EU en Azerbeidzjan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder

Van der Staaij


Motie van de leden Ceder en Van der Staaij over consequenties verbinden aan de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Don Ceder (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-38.html