Stemming

Motie van het lid Piri c.s. over artikel 42.7 VEU ook van toepassing verklaren op hybride dreigingen

70,0 %
29,3 %


PvdA

SGP

D66

Volt

FVD

JA21

PVV

PvdD

BBB

CDA

DENK

Fractie Den Haan

SP

CU

GL

VVD

Groep Van Haga

Omtzigt

BIJ1


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID PIRI C.S.

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in geval van grote agressie zowel artikel 5 van het NAVO-verdrag als artikel 42.7 VEU van toepassing kan zijn;

overwegende dat niet alle conflicten aan de grenzen van Europa onmiddellijk leiden tot het inroepen van artikel 5 van de NAVO, maar wel een Europees antwoord vereisen;

verzoekt de regering in de toekomstige besprekingen over het Europees Kompas in te zetten om artikel 42.7 ook van toepassing te verklaren op hybride dreigingen en dat wordt verduidelijkt welke instrumenten beschikbaar zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri

Van der Lee

Dassen


Motie van het lid Piri c.s. over artikel 42.7 VEU ook van toepassing verklaren op hybride dreigingen

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Laurens Dassen (Volt), Kati Piri (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-32.html