Wetsvoorstel 31700-XV - 16 september 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - begrotingsoverleg
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)