Stemming

Motie Ulenbelt over openstelling van de regeling voor werktijdverkorting voor uitzendkrachten

22,7 %
77,3 %


CDA

Verdonk

CU

VVD

PVV

PvdA

SGP

PvdD

GL

D66

SP


31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 23
MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de regeling voor werktijdverkorting ook open te stellen voor werknemers die op basis van een uitzendovereenkomst werken bij een bedrijf dat gebruikmaakt van deze regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt


Motie Ulenbelt over openstelling van de regeling voor werktijdverkorting voor uitzendkrachten

2008-11-27
Dossier: 31700-XV
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden begroting financiƫn werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XV-23.html