Stemming

Motie Blok over uitvoeren van de WGA conform het coalitieakkoord

16,0 %
84,0 %


PVV

CDA

Verdonk

GL

PvdA

D66

CU

PvdD

VVD

SGP

SP


31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 32
MOTIE VAN HET LID BLOK

Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat de WGA volledig privaat uitgevoerd zal gaan worden;

constaterende, dat nog geen actie in deze richting is ondernomen;

verzoekt de regering op korte termijn met concrete voorstellen te komen om haar eigen coalitieakkoord op dit punt uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blok


Motie Blok over uitvoeren van de WGA conform het coalitieakkoord

2008-11-27
Dossier: 31700-XV
Indiener(s): Stef Blok (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn organisatie en beleid werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XV-32.html