Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Hijum c.s. ter vervanging van nr. 20 om 2,5 miljoen euro toe te voegen aan de subsidieregeling voor Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen

100,0 %
0,0 %


PVV

PvdD

VVD

SP

GL

D66

CU

Verdonk

SGP

CDA

PvdA


31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 48
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 15 december 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 42 Arbeidsparticipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 500 (x € 1 000).

II

In artikel 42 Arbeidsparticipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 500 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt € 2,5 mln toegevoegd aan de subsidieregeling voor Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen. De bedoeling is dat een zelfde extra bedrag in 2010 beschikbaar komt.

Met deze middelen wordt het voortbestaan van de REA-instituten voor een periode van twee jaar veilig gesteld. De beschikbare middelen dienen aan de instellingen te worden uitgekeerd voor de onderdelen expertise, scholing en plaatsing op de arbeidsmarkt, in de verhouding 20/40/40.

De dekking dient te worden gezocht in het budget voor arbeidsparticipatie.

Van Hijum

Spekman

Ortega-Martijn


Gewijzigd amendement van het lid Van Hijum c.s. ter vervanging van nr. 20 om 2,5 miljoen euro toe te voegen aan de subsidieregeling voor Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen

2008-12-15
Dossier: 31700-XV
Indiener(s): Hans Spekman (PvdA), Eddy van Hijum (CDA), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Onderwerpen: begroting beroepsonderwijs financiƫn jongeren onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XV-48.html