Kamerstuk 31700-XV-36

Motie Van Dijck over tegenhouden van de vrije toelating van Roemenen en Bulgaren op de arbeidsmarkt

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009


38,7 %
61,3 %

PVV

PvdA

PvdD

SP

VVD

CDA

GL

CU

D66

Verdonk

SGP


31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 36
MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de komst van immigranten uit nieuwe EU-lidstaten voor veel problemen heeft gezorgd;

overwegende, dat de werkloosheid in de komende jaren zal oplopen;

verzoekt de regering de vrije toelating van Roemenen en Bulgaren op de arbeidsmarkt nog voor minimaal drie jaar tegen te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck