Kamerstuk 31700-XV-47

Ontslag en benoeming Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 9 december 2008
Indiener(s): Jan Peter Balkenende (minister-president ) (CDA)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn organisatie en beleid rijksoverheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XV-47.html
ID: 31700-XV-47

31700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 47
BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2008

Hierbij doe ik u afschriften toekomen van

– een koninklijk besluit d.d. 8 december 2008, nr. 08003538, houdende het verlenen van ontslag aan ing. A. Aboutaleb als Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid1;

– een koninklijk besluit d.d. 8 december 2008, nr. 08003539, houdende de benoeming van drs. J. Klijnsma tot Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid1.

De minister-president, minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.