Stemming

Motie Sap c.s. over duidelijkheid over het aantal langdurig uitkeringsgerechtigden en herintreedsters dat extra aan een baan geholpen wordt

46,7 %
53,3 %


CU

SP

PvdA

PvdD

PVV

GL

Verdonk

CDA

D66

VVD

SGP


31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 7
MOTIE VAN HET LID SAP C.S.

Voorgesteld 9 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de doelstelling uit het beleidsprogramma om 200 000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deze kabinetsperiode extra aan de slag te helpen, overeind moet blijven;

verzoekt de regering voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer te informeren over de bereikte resultaten in de eerste anderhalf jaar en de Kamer duidelijkheid te verschaffen over de ambitie voor de rest van de kabinetsperiode over het aantal langdurig uitkeringsgerechtigden en herintreedsters dat extra aan een baan geholpen wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Kant

Tony van Dijck

Koşer Kaya

Weekers


Motie Sap c.s. over duidelijkheid over het aantal langdurig uitkeringsgerechtigden en herintreedsters dat extra aan een baan geholpen wordt

2008-10-09
Dossier: 31700-XV
Indiener(s): Agnes Kant (SP), Teun van Dijck (PVV), Frans Weekers (VVD), Fatma Koşer Kaya (D66), Jolande Sap (GL)
Onderwerpen: begroting financiën werk werkgelegenheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XV-7.html