Gepubliceerd: 14 september 2009
Indiener(s): Piet Hein Donner (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XV-76.html
ID: 31700-XV-76

31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 76
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2009

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van het overzicht1 van adviesvoornemens van het kabinet voor het komende jaar met betrekking tot de Sociaal-Economische Raad, alsmede van de brief van heden aan de voorzitter van de Raad, waarbij ik het overzicht van deze voornemens ter kennis van de Raad breng.

Dit najaar zal ik hierover met de Raad overleg voeren, waarna de Raad het werkprogramma voor 2010 definitief zal vaststellen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.