Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 mei 2023
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Voorstel van wet (tweede lezing)
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Ter informatie
Agenderen - plenair debat
Ter bespreking (procedurevergadering)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - technische briefing
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering