Kamerstuk 36277-46

Motie van het lid Van der Plas over het uiterlijk per 1 juli 2023 openstellen van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)


Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS

Voorgesteld 10 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) niet zijn opengesteld, terwijl dit in 2022 al zou gebeuren;

overwegende dat er veel initiatieven gericht op onder andere stikstofreductie wachten op de openstelling van de subsidiemodules;

overwegende dat we moeten versnellen en niet moeten vertragen;

verzoekt de regering om de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen op zeer korte termijn open te stellen, doch uiterlijk 1 juli 2023,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas