Kamerstuk 36277-40

Motie van het lid Van Campen c.s. over heldere doelen in het uitvoeringsprogramma Nationaal Kennisprogramma Stikstof

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)


92,0 %
7,3 %

DENK

BBB

PvdD

Omtzigt

PvdA

PVV

Volt

GL

SGP

FVD

Fractie Den Haan

BIJ1

SP

Groep Van Haga

VVD

D66

CDA

JA21

CU


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S.

Voorgesteld 10 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet binnen het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS) stikstofmetingen en -berekeningen tracht te verbeteren;

constaterende dat een consortium van RIVM, TNO, CBS, WUR, KNMI en CML aan dit programma meewerkt;

van mening dat de regering dezelfde spoed dient te betrachten bij de inzet op realtime meten en op het verbeteren van de Ravsystematiek, als bij de uitwerking van opkoopregelingen;

van mening dat het NKS hier een sleutelrol in vervult, maar de planvorming, voortgang en resultaten van dit programma niet inzichtelijk zijn;

verzoekt de regering een uitvoeringsprogramma NKS uit te werken waarbij heldere doelen worden geformuleerd;

verzoekt het kabinet tweejaarlijks te rapporteren over de voortgang van het NKS, op basis van de informatie van de bij het consortium betrokken partijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Campen

Tjeerd de Groot

Boswijk

Grinwis

Bisschop

Van der Plas