Kamerstuk 36277-45

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over een onderzoek naar onherstelbare natuurschade in Natura 2000-gebieden door bijvoorbeeld droogte of wateroverlast

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)


70,7 %
28,7 %

SGP

CU

DENK

PVV

PvdA

SP

D66

Volt

BIJ1

BBB

JA21

PvdD

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

VVD

GL

Omtzigt

CDA

FVD


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN EPPINK

Voorgesteld 10 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Kamer- en kabinetsleden van onder andere D66 hebben aangegeven dat stikstof natuur onherstelbaar beschadigt;

overwegende dat natuurschade kan worden veroorzaakt dan andere factoren dan alleen stikstof;

overwegende dat de Europese Commissie ruimte geeft om Natura 2000-gebieden te verminderen of te verplaatsen indien natuurgebieden onherstelbaar zijn beschadigd, waarbij dit niet is veroorzaakt door nalatigheid van de overheid om het gebied te beschermen;

verzoekt de regering om te onderzoeken in welke Natura 2000-gebieden en op welke plekken in die gebieden onherstelbare schade is veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte of wateroverlast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas

Eppink