Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen op de kortst mogelijke termijn openstellen (t.v.v. 36277-46)

58,7 %
40,7 %


Groep Van Haga

FVD

DENK

VVD

BBB

Volt

GL

BIJ1

CU

Omtzigt

CDA

PVV

PvdA

JA21

SP

D66

PvdD

SGP

Fractie Den Haan


Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46

Voorgesteld 16 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) niet zijn opengesteld, terwijl dit in 2022 al zou gebeuren;

overwegende dat er veel initiatieven gericht op onder andere stikstofreductie wachten op de openstelling van de subsidiemodules;

overwegende dat we moeten versnellen en niet moeten vertragen;

verzoekt de regering om de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen op de kortst mogelijke termijn open te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas


Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen op de kortst mogelijke termijn openstellen (t.v.v. 36277-46)

2023-05-16
Dossier: 36277
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-58.html