Wetsvoorstel 35570-XVI - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief Presidium
Brief regering
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Ter informatie
Nota van wijziging
Amendement
Ter informatie
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)