Wetsvoorstel 35570-XVI - 15 september 2020
Indiener: Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 30 september 2020 te 1400 uur
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)