Wetsvoorstel 35570-XVI - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief Presidium
Brief regering
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Ter informatie
Nota van wijziging
Amendement
Ter informatie
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)