Wetsvoorstel 35300-A - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Verslag van een notaoverleg
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)