Wetsvoorstel 35300-A - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een notaoverleg
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)