Kamerstuk 35300-A-99

Motie van het lid Van Aalst over wegnemen van belemmerende regelgeving voor innovatieve ideeën uit de markt voor de aanleg van infrastructuur

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-99.html
ID: 35300-A-99

82,0 %
18,0 %

VVD

PvdA

D66

CDA

Van Haga

PVV

SP

CU

GL

50PLUS

DENK

SGP

FvD

Groep Krol/vKA

PvdD


Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de markt tal van goede ideeën zijn om bij te dragen aan innovatieve, betaalbare en degelijke infrastructurele projecten;

van mening dat de overheid dit soort initiatieven vanuit de markt moet faciliteren in plaats van afstoten;

verzoekt de regering, waar mogelijk belemmerende regelgeving weg te nemen voor innovatieve ideeën uit de markt voor de aanleg van infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst