Stemming

Motie van de leden Van Esch en Laçin over geen wegenprojecten vergunnen zolang niet de volledige emissies worden meegenomen

27,3 %
72,7 %


SGP

SP

FvD

VVD

GL

DENK

Van Haga

PvdD

CDA

50PLUS

PvdA

Groep Krol/vKA

D66

PVV

CU


Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN LAÇIN

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Hordijk het afkappen van de verkeersemissies op 5 kilometer van de weg «niet verdedigbaar» vindt «omdat het grootste gedeelte van de ammoniak- en stikstofdepositie op grotere afstanden plaatsvindt»,

verzoekt de regering, geen wegenprojecten te (laten) vergunnen zolang niet de volledige emissies worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Laçin


Motie van de leden Van Esch en Laçin over geen wegenprojecten vergunnen zolang niet de volledige emissies worden meegenomen

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): Cem Laçin (SP), van Esch
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-102.html