Stemming

Motie van het lid Kröger c.s. over de plannen voor internationale spoorverbindingen met de Kamer delen

85,3 %
14,7 %


GL

DENK

PvdA

D66

CU

SGP

FvD

Groep Krol/vKA

Van Haga

CDA

50PLUS

PvdD

SP

VVD

PVV


Nr. 111 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het versterken van het internationaal spoor een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid van Nederland en het klimaat- en stikstofbeleid van dit kabinet;

overwegende dat er op dit moment verschillende initiatieven zijn – waaronder het Air Rail Plan en de Green Deal – om het internationaal spoor te stimuleren;

overwegende dat Nederland ook in samenwerking met andere landen een TEN-T-traject voor personenvervoer kan aandragen bij de Europese Commissie;

overwegende dat er met diverse landen, waaronder Oostenrijk en Zweden, gesprekken zijn over een verbinding per nachttrein;

verzoekt de regering, met haar plannen, inclusief de prioriteiten voor het stimuleren en versterken van internationale spoorverbindingen voor het notaoverleg MIRT met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van der Graaf

Schonis

Laçin


Motie van het lid Kröger c.s. over de plannen voor internationale spoorverbindingen met de Kamer delen

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): Rutger Schonis (D66), Stieneke van der Graaf (CU), Suzanne Kröger (GL), Cem Laçin (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-111.html