Kamerstuk 35300-A-101

Motie van de leden Van Esch en Laçin over de klimaat- en milieugevolgen van de damwand voor verbreding van de A27 bij Amelisweerd

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Cem Laçin (SP), van Esch
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-101.html
ID: 35300-A-101

44,0 %
56,0 %

D66

CU

PVV

SGP

50PLUS

CDA

Van Haga

SP

VVD

Groep Krol/vKA

PvdA

DENK

PvdD

GL

FvD


Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN LAÇIN

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een 70 meter diepe en 3,7 kilometer lange damwand wil aanleggen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd;

constaterende dat de Commissie voor de m.e.r. aangeeft dat de gevolgen hiervan voor het klimaat en het verbruik van grondstoffen in de geactualiseerde MER ten onrechte niet beschreven zijn;

constaterende dat bij het gebruik van 630.000 m3 beton, het onttrekken van grote hoeveelheden water en de aanleg van deze damwand een grote ecologische voetafdruk te verwachten zal zijn;

constaterende dat het ministerie op 15 juni kwam met haar strategie Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten, waarin zij aangeeft dat binnen tien jaar circulair gewerkt wordt en infraprojecten klimaatneutraal zijn;

verzoekt de regering, de klimaat- en milieugevolgen van deze damwand te onderzoeken, bijvoorbeeld middels een life cycle assessment, voordat een besluit genomen wordt over het tracébesluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Laçin