Kamerstuk 35300-A-107

Motie van de leden Remco Dijkstra en Stoffer over de besluitvorming over MIRT-projecten goed op elkaar afstemmen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-107.html
ID: 35300-A-107

54,7 %
45,3 %

PVV

Van Haga

PvdA

GL

CDA

FvD

CU

DENK

Groep Krol/vKA

VVD

50PLUS

D66

SGP

SP

PvdD


Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN STOFFER

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het bestuursoverleg Noordwest-Nederland het Rijk is overeengekomen in het najaar van 2020 een startbeslissing te nemen over de verbreding van de A12 Gouda-Utrecht en de ambitie uitgesproken heeft om alle plannen voor 2030 te realiseren;

constaterende dat de vraag naar woningen groot is en mobiliteitsgevolgen heeft, waarbij de gemeente Utrecht nog wat huiverig is voor woningbouw op de locatie Rijnenburg;

verzoekt de regering, om te zorgen dat de besluitvorming over de MIRT-projecten A12 Gouda-Oudenrijn, U Ned en de woningbouw rond Utrecht, met grootschalige woningbouw van project Rijnenburg rekening wordt gehouden, dit goed op elkaar af te stemmen, voor zowel fiets, ov als de auto,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Stoffer