Stemming

Motie van het lid Van Aalst over wegnemen van belemmerende regelgeving voor innovatieve ideeën uit de markt voor de aanleg van infrastructuur

82,0 %
18,0 %


GL

PvdD

DENK

VVD

SGP

PVV

FvD

Groep Krol/vKA

CU

PvdA

D66

SP

50PLUS

CDA

Van Haga


Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de markt tal van goede ideeën zijn om bij te dragen aan innovatieve, betaalbare en degelijke infrastructurele projecten;

van mening dat de overheid dit soort initiatieven vanuit de markt moet faciliteren in plaats van afstoten;

verzoekt de regering, waar mogelijk belemmerende regelgeving weg te nemen voor innovatieve ideeën uit de markt voor de aanleg van infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst


Motie van het lid Van Aalst over wegnemen van belemmerende regelgeving voor innovatieve ideeën uit de markt voor de aanleg van infrastructuur

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-99.html