Stemming

Motie van het lid Postma over verkeersveiligheid als belangrijke pijler meewegen in de nieuwe NMCA

97,3 %
2,7 %


PVV

VVD

D66

CU

PvdD

Van Haga

50PLUS

GL

PvdA

CDA

SP

SGP

FvD

DENK

Groep Krol/vKA


Nr. 103 MOTIE VAN HET LID POSTMA

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongeveer een vijfde van de files veroorzaakt wordt door ongevallen, waardoor verkeersveiligheid van grote invloed is op de bereikbaarheid;

overwegende dat in de NMCA de mobiliteitsopgaven op objectieve wijze in kaart worden gebracht;

verzoekt de regering, verkeersveiligheid als belangrijke pijler mee te wegen in de nieuwe NMCA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postma


Motie van het lid Postma over verkeersveiligheid als belangrijke pijler meewegen in de nieuwe NMCA

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): Wytske de Pater-Postma (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-103.html