Kamerstuk 35300-A-102

Motie van de leden Van Esch en Laçin over geen wegenprojecten vergunnen zolang niet de volledige emissies worden meegenomen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Cem Laçin (SP), van Esch
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-102.html
ID: 35300-A-102

27,3 %
72,7 %

DENK

CDA

50PLUS

Van Haga

SP

PvdD

FvD

SGP

Groep Krol/vKA

D66

PVV

VVD

CU

GL

PvdA


Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN LAÇIN

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Hordijk het afkappen van de verkeersemissies op 5 kilometer van de weg «niet verdedigbaar» vindt «omdat het grootste gedeelte van de ammoniak- en stikstofdepositie op grotere afstanden plaatsvindt»,

verzoekt de regering, geen wegenprojecten te (laten) vergunnen zolang niet de volledige emissies worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Laçin