Stemming

Motie van het lid Kröger c.s. over coulant omgaan met verhoging van het plafond van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

65,3 %
34,7 %


PvdA

CU

SGP

CDA

PVV

FvD

Van Haga

GL

VVD

50PLUS

PvdD

Groep Krol/vKA

D66

SP

DENK


Nr. 109 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de fiets de schoonste en gezondste vorm van vervoer is en daardoor een bijdrage kan leveren aan ons klimaatbeleid en de leefbaarheid;

overwegende dat door de coronacrisis het gebruik van de fiets nog meer zal groeien;

overwegende dat om de fiets ruim baan te geven investeringen in infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte noodzakelijk zijn;

verzoekt de regering, om coulant om te gaan met een verhoging van het plafond van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020–2021, als de aangevraagde rijksbijdrage voor fietsmaatregelen het plafond overschrijdt en de aanvragen in voldoende mate bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid;

verzoekt de regering, om de decentrale overheden te vragen te komen met plannen voor snelfietsroutes en deze te betrekken bij de BO's MIRT en daarover terug te koppelen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin

Schonis

Van Esch


Motie van het lid Kröger c.s. over coulant omgaan met verhoging van het plafond van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): van Esch , Suzanne Kröger (GL), Rutger Schonis (D66), Cem Laçin (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-109.html