Kamerstuk 35300-A-98

Motie van de leden Van Aalst en Wilders over de benodigde verbreding van de A67 naar 2x3 rijstroken realiseren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-98.html
ID: 35300-A-98

22,7 %
77,3 %

PvdD

PVV

D66

FvD

SP

Van Haga

Groep Krol/vKA

PvdA

SGP

50PLUS

CU

CDA

DENK

VVD

GL


Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN WILDERS

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanpak van de volledige A67 blijft steken;

van mening dat de aanpak van de A67 wel hard nodig is;

verzoekt de regering, om de benodigde verbreding van de A67 naar twee keer drie rijstroken tussen Eindhoven en Venlo zo spoedig mogelijk te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Wilders