Stemming

Motie van het lid Postma c.s. over de uitwerking van een directie intercityverbinding Randstad-Eindhoven-Heerlen-Aken naar de Kamer sturen

100,0 %
0,0 %


Van Haga

50PLUS

GL

D66

PvdA

SGP

SP

CDA

Groep Krol/vKA

PvdD

VVD

FvD

DENK

CU

PVV


Nr. 104 MOTIE VAN HET LID POSTMA C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna de gehele Kamer vorig jaar een positieve grondhouding en de wil heeft uitgesproken om in de periode na de huidige concessie een directe intercity Randstad-Eindhoven-Heerlen-Aken te laten rijden;

constaterende dat de NS een alternatief hiervoor heeft uitgewerkt;

overwegende dat er kansen liggen om vanaf 2025 een directe intercity te laten rijden als wordt voldaan aan randvoorwaarden zoals materieel, exploitatie en infrastructuur;

overwegende dat het grootste deel van de lijn binnenlands treinvervoer is, waarbij maar een klein deel over de grens ligt;

verzoekt de regering, haast te maken met het uitwerken van de mogelijkheden van een directe intercityverbinding Randstad-Eindhoven-Heerlen-Aken vanaf 2025 en hierbij ook de mogelijkheid in kaart te brengen om dit binnen de nieuwe concessie van het hoofdrailnet te brengen;

verzoekt de regering tevens, de uitwerking voor het debat over spoorordening in het najaar naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postma,

Amhaouch

Laçin

Schonis

Ziengs

Van der Graaf

Gijs van Dijk

Stoffer,

Kuzu

Van Brenk

Van Haga

Van Esch

Kröger


Motie van het lid Postma c.s. over de uitwerking van een directie intercityverbinding Randstad-Eindhoven-Heerlen-Aken naar de Kamer sturen

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD), van Esch , Mustafa Amhaouch (CDA), Stieneke van der Graaf (CU), Tunahan Kuzu (DENK), Rutger Schonis (D66), Gijs van Dijk (PvdA), Wybren van Haga (FvD), Suzanne Kröger (GL), Corrie van Brenk (PvdA), Chris Stoffer (SGP), Cem Laçin (SP), Wytske de Pater-Postma (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-104.html