Stemming

Motie van de leden Van Aalst en Stoffer over een positief besluit over de aanpak van de N35

47,3 %
52,7 %


SGP

CDA

FvD

CU

Van Haga

Groep Krol/vKA

D66

DENK

SP

GL

PVV

PvdA

50PLUS

VVD

PvdD


Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN STOFFER

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer heeft aangegeven prioriteit te geven aan de aanpak van de N35;

van mening dat de Minister hier gehoor aan moet gaan geven;

verzoekt de regering, nog voor het najaarsoverleg-MIRT een positief besluit te nemen over de aanpak van de N35 inclusief een sluitende begroting, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Stoffer


Motie van de leden Van Aalst en Stoffer over een positief besluit over de aanpak van de N35

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-97.html