Stemming

Motie van het lid Kröger over duidelijkheid over uitvoering van het advies van de commissie Hordijk

29,3 %
70,7 %


PvdD

Van Haga

D66

SGP

FvD

PvdA

PVV

50PLUS

GL

VVD

CDA

DENK

SP

Groep Krol/vKA

CU


Nr. 110 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Hordijk heeft geadviseerd over de rekenmodellen die gebruikt worden voor stikstofberekeningen van het wegverkeer;

verwegende dat de commissie constateert dat het niet verdedigbaar is dat de stikstofneerslag bij wegen anders wordt berekend dan die bij een veestal;

overwegende dat het kabinet nog met een appreciatie van dit rapport moet komen, wat mogelijk gevolgen heeft voor hoeveel stikstofdepositie er voor diverse projecten wordt berekend en/of wat stikstofmaatregelen opleveren voor de natuur;

overwegende dat voorkomen moet worden dat het Rijk in de planning en uitvoer van de zeven MIRT-projecten door juridische problemen overvallen wordt;

verzoekt de regering, duidelijkheid te verschaffen over hoe het advies van de commissie-Hordijk wordt uitgevoerd, alvorens nieuwe processtappen worden gezet bij projecten waar extern salderen en verkeersemissies een rol spelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger


Motie van het lid Kröger over duidelijkheid over uitvoering van het advies van de commissie Hordijk

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-110.html