Kamerstuk 35300-A-97

Motie van de leden Van Aalst en Stoffer over een positief besluit over de aanpak van de N35

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-97.html
ID: 35300-A-97

47,3 %
52,7 %

Van Haga

SP

PvdA

Groep Krol/vKA

SGP

CDA

FvD

PvdD

VVD

CU

DENK

PVV

GL

50PLUS

D66


Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN STOFFER

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer heeft aangegeven prioriteit te geven aan de aanpak van de N35;

van mening dat de Minister hier gehoor aan moet gaan geven;

verzoekt de regering, nog voor het najaarsoverleg-MIRT een positief besluit te nemen over de aanpak van de N35 inclusief een sluitende begroting, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Stoffer