Kamerstuk 35300-A-103

Motie van het lid Postma over verkeersveiligheid als belangrijke pijler meewegen in de nieuwe NMCA

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Wytske de Pater-Postma (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-103.html
ID: 35300-A-103

97,3 %
2,7 %

PvdA

GL

DENK

PvdD

CDA

SP

Van Haga

SGP

D66

PVV

Groep Krol/vKA

50PLUS

CU

VVD

FvD


Nr. 103 MOTIE VAN HET LID POSTMA

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongeveer een vijfde van de files veroorzaakt wordt door ongevallen, waardoor verkeersveiligheid van grote invloed is op de bereikbaarheid;

overwegende dat in de NMCA de mobiliteitsopgaven op objectieve wijze in kaart worden gebracht;

verzoekt de regering, verkeersveiligheid als belangrijke pijler mee te wegen in de nieuwe NMCA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postma