Kamerstuk 35300-A-100

Motie van het lid Van Aalst over een regierol nemen in de aanbesteding IJssel-Vecht

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-100.html
ID: 35300-A-100

28,0 %
72,0 %

SP

DENK

SGP

PvdD

D66

CU

PVV

Van Haga

GL

CDA

50PLUS

Groep Krol/vKA

FvD

VVD

PvdA


Nr. 100 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote problemen zijn ontdekt bij de aanbesteding IJssel-Vecht;

van mening dat hier drie provincies en honderden miljoenen euro's mee gemoeid zijn en dus groter is dan een provinciale kwestie;

verzoekt de regering, een regierol te nemen in de aanbesteding IJssel-Vecht en de betrokken provincies duidelijk te maken dat, zolang het onderzoek naar de onregelmatigheden loopt, de concessie niet in kan gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst