Stemming

Motie van het lid Van Aalst over een regierol nemen in de aanbesteding IJssel-Vecht

28,0 %
72,0 %


GL

CU

PvdA

FvD

SP

Groep Krol/vKA

SGP

50PLUS

Van Haga

VVD

PVV

D66

DENK

PvdD

CDA


Nr. 100 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote problemen zijn ontdekt bij de aanbesteding IJssel-Vecht;

van mening dat hier drie provincies en honderden miljoenen euro's mee gemoeid zijn en dus groter is dan een provinciale kwestie;

verzoekt de regering, een regierol te nemen in de aanbesteding IJssel-Vecht en de betrokken provincies duidelijk te maken dat, zolang het onderzoek naar de onregelmatigheden loopt, de concessie niet in kan gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst


Motie van het lid Van Aalst over een regierol nemen in de aanbesteding IJssel-Vecht

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-100.html