Stemming

Motie van de leden Van Aalst en Wilders over de benodigde verbreding van de A67 naar 2x3 rijstroken realiseren

22,7 %
77,3 %


D66

CU

Van Haga

50PLUS

VVD

SP

PvdA

SGP

PVV

PvdD

DENK

FvD

GL

CDA

Groep Krol/vKA


Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN WILDERS

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanpak van de volledige A67 blijft steken;

van mening dat de aanpak van de A67 wel hard nodig is;

verzoekt de regering, om de benodigde verbreding van de A67 naar twee keer drie rijstroken tussen Eindhoven en Venlo zo spoedig mogelijk te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Wilders


Motie van de leden Van Aalst en Wilders over de benodigde verbreding van de A67 naar 2x3 rijstroken realiseren

2020-07-02
Dossier: 35300-A
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-98.html