Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 april 2015
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2016A002959
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 december 2015. Percentage bestuursrechtelijke premie wanbetalers - 33683-58

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

3 maart 2016

Besluitenlijst 2015A026328
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 december 2015. Percentage bestuursrechtelijke premie wanbetalers - 33683-58

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Risicoverevening op 4 februari

16 december 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2015A026299
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2015. Reactie op verzoek commissie over informatie van toezending van de aangekondigde novelle - 33683-57

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in de procedurevergadering van 14 oktober 2015 (in een brief is gevraagd naar het voorziene tijdpad en naar de gevolgen als de inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2016 niet wordt gehaald)

28 oktober 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2015. Nadere informatie inzake Wet verbetering wanbetalersmaatregelen - 33683-54

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Bewindspersoon verzoeken naar aanleiding van de brief aan de Eerste Kamer van 29 april 2015 (33683 c) te duiden waarom niet eerder is gemeld dat het aangenomen amendement Leijten/Van Gerven nader moet worden onderzocht op juridische houdbaarheid en andere consequenties, en binnen welke termijn de behandeling kan worden hervat.

26 mei 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0513711
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2015. Derde nota van wijziging - 33683-33

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

8 april 2015

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2014A051359
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33683-32

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

11 maart 2015

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Besluitenlijst 2014A039139
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 december 2014. Tweede nota van wijziging - 33683-31

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending van de nota naar aanleiding van het nader verslagStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

11 december 2014

Nota van wijziging
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2014. Nadere informatie over enkele aspecten van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen - 33683-29

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2014. Nota van wijziging - 33683-28

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum t.b.v. het NADER verslag is vastgesteld op woensdag 24 september 2014, 14.00 uur7

4 september 2014

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2014A009537
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2014. Uitvoeringstoets van het College voor zorgverzekeringen inzake de uitvoeringsconsequenties van de aanpassingen van de wanbetalersregeling - 33683-23

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel (33683)

21 maart 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)