Gepubliceerd: 15 april 2015
Indiener(s): Lea Bouwmeester (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-52.html
ID: 33683-52

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER

Voorgesteld 15 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat iedere verzekerde recht heeft op hulp bij een betalingsachterstand voor de zorgverzekering;

overwegende dat zorgverzekeraars die zich onttrekken aan deelname aan het incassoprotocol en direct overgaan tot het royeren van verzekerden wanneer er een betalingsachterstand ontstaat, hiermee wanbetalers afwentelen op andere zorgverzekeraars;

overwegende dat het afwentelen van wanbetalers op andere zorgverzekeraars een verkapte vorm van risicoselectie is;

verzoekt de regering om, te komen tot een verplichting voor alle zorgverzekeraars om deel te nemen aan het Protocol incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester