Gepubliceerd: 15 april 2015
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-49.html
ID: 33683-49

9,3 %
90,7 %

GrBvK

50PLUS

SP

PvdD

PVV

CU

VVD

GL

SGP

Klein

GrKÖ

Van Vliet

D66

CDA

PvdA

Houwers


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 15 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een harde kern van wanbetalers bestaat die al jarenlang geen zorgpremie betaalt en weigert mee te werken aan een oplossing;

van mening dat deze hardnekkige wanbetalers misbruik maken van ons zorgstelsel omdat ze intussen wel alle zorg ontvangen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat hardnekkige wanbetalers die langer dan twee jaar in het wanbetalersregime zitten en weigeren mee te werken aan een oplossing, alleen nog recht hebben op vergoeding van acute en medisch noodzakelijke zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever