Gepubliceerd: 15 april 2015
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-48.html
ID: 33683-48

90,7 %
9,3 %

Van Vliet

Houwers

GrKÖ

PVV

50PLUS

Klein

CU

CDA

GL

VVD

SP

PvdD

GrBvK

SGP

D66

PvdA


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 15 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een zogenoemd stuwmeer is van bijna 100.000 mensen die sinds de invoering ervan in het bestuursrechtelijke regime zitten;

van mening dat een permanent verblijf in het bestuursrechtelijke regime nooit de bedoeling van de wet is geweest;

verzoekt de regering, een plan op te stellen om het stuwmeer van bijna 100.000 mensen voor 1 augustus 2017 leeg te laten stromen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten