Gepubliceerd: 15 april 2015
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-48.html
ID: 33683-48

90,7 %
9,3 %

GL

GrBvK

PvdA

PvdD

Klein

CDA

Van Vliet

PVV

VVD

Houwers

50PLUS

CU

D66

GrKÖ

SGP

SP


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 15 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een zogenoemd stuwmeer is van bijna 100.000 mensen die sinds de invoering ervan in het bestuursrechtelijke regime zitten;

van mening dat een permanent verblijf in het bestuursrechtelijke regime nooit de bedoeling van de wet is geweest;

verzoekt de regering, een plan op te stellen om het stuwmeer van bijna 100.000 mensen voor 1 augustus 2017 leeg te laten stromen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten