Gepubliceerd: 10 juli 2014
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-28.html
ID: 33683-28
Origineel: 33683-2

Nr. 28 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 juli 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 18d, eerste lid, vervalt de zinsnede: die voor verschillende, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen groepen verzekeringnemers op een verschillend bedrag kan worden vastgesteld.

2. In artikel 18d, eerste, derde en vierde lid, wordt «het College zorgverzekeringen» telkens vervangen door: het Zorginstituut.

B

In artikel I, onderdeel E, derde lid, vervalt in artikel 18e, tweede lid, de zinsnede: en kan voor verschillende, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen groepen verzekeringnemers op een verschillend bedrag worden vastgesteld.

C

Artikel I, onderdeel H komt te luiden:

H

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel f, vervalt de zinsnede: de bestuurlijke boeten, bedoeld in de artikelen 9b en 9c, alsmede.

2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

Toelichting

Onderdelen A en B

Met deze aanpassingen van het wetsvoorstel vervalt de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur de bestuur de hoogte van de bestuursrechtelijke premie te differentiëren. Reden voor de aanpassing is de conclusie van het Zorginstituut Nederland dat zelfs de meest eenvoudige variant (een hoge en een lage premie) niet uitvoerbaar is, omdat geen objectief criterium is te duiden aan de hand waarvan een specifieke groep kan worden aangewezen.

Daarnaast vindt er een technische wijziging plaats omdat in artikel 18d per abuis nog het College zorgverzekeringen genoemd wordt in plaats van het Zorginstituut.

Onderdeel C

Hiermee wordt onderdeel H van het wetsvoorstel aangevuld, omdat in artikel 39, derde lid, onderdeel h, van de Zorgverzekeringswet per abuis nog het College zorgverzekeringen genoemd wordt in plaats van het Zorginstituut.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers