Stemming

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat een verzekeringnemer het Zorginstituut regime ook verlaat wanneer er beslag is gelegd op inkomen of zorgtoeslag door de zorgverzekeraar

16,0 %
84,0 %


Van Vliet

Klein

PvdA

CU

SP

50PLUS

VVD

PVV

GrBvK

CDA

PvdD

SGP

D66

Houwers

GL

GrKÖ


Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 14 april 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel c vervalt «of».

2. Na onderdeel c wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ca. de zorgverzekeraar beslag heeft gelegd op in de Wet op de loonbelasting 1964 bedoeld loon van de verzekeringnemer of, indien de verzekeringnemer tevens de verzekerde is, op een zorgtoeslag als bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag waar hij als verzekerde recht op heeft, of.

3. In het derde lid wordt «een situatie als bedoeld in onderdeel a, b of c van dat lid» vervangen door: een situatie als bedoeld in onderdeel a, b, c of ca van dat lid.

Toelichting

Indieners stellen in dit amendement voor dat de verzekeringnemer niet alleen terugkeert uit het Zorginstituut-regime wanneer deze een betalingsregeling heeft getroffen met de zorgverzekeraar, maar ook wanneer er beslag is gelegd op inkomen of zorgtoeslag door de zorgverzekeraar. Op die manier zal de bestuursrechtelijke premie ook voor deze groep komen te vervallen. Dat zorgt ervoor dat er ook voor deze groep ruimte ontstaat om echt van de schulden af te komen in plaats in een uitzichtloze schuldensituatie te blijven doordat een extra opslag bovenop de zorgpremie moet worden betaald.

Leijten Van Gerven


Amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat een verzekeringnemer het Zorginstituut regime ook verlaat wanneer er beslag is gelegd op inkomen of zorgtoeslag door de zorgverzekeraar

2015-04-14
Dossier: 33683
Indiener(s): Renske Leijten (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-38.html