Kamerstuk 33683-39

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 16 waarmee de artikelen worden geschrapt die regelen dat de opbrengst van een bestuurlijke boete niet meer in het Zorgverzekeringsfonds worden gestort

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Gepubliceerd: 14 april 2015
Indiener(s): Renske Leijten (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-39.html
ID: 33683-39
Origineel: 33683-16

43,3 %
56,7 %

SGP

SP

PvdA

GrBvK

PVV

D66

PvdD

Klein

CU

GL

GrKÖ

VVD

Van Vliet

Houwers

CDA

50PLUS


Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 14 april 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I vervalt onderdeel B.

II

Artikel I, onderdeel H, komt te luiden:

H

In artikel 39, derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

Toelichting

Met artikel I, onderdeel H, van het wetsvoorstel en, hiermee samenhangende, artikel I, onderdeel B, van het wetsvoorstel, worden de artikelen 9c en 39 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) gewijzigd. Geregeld wordt dat de opbrengst van de bestuurlijke boete die wordt betaald ingevolge de artikelen 9b en 9c van de Zvw, door het Zorginstituut niet meer in het Zorgverzekeringsfonds wordt gestort, maar wordt gebruikt om de uitvoeringskosten van de opsporing en verzekering van onverzekerden te betalen. Wat betreft de indiener is dat een prikkel die ertoe aanzet om mensen in de regeling te houden. Daarom stelt de indiener voor deze voorgestelde wijziging uit het wetsvoorstel te schrappen en in plaats daarvan de opbrengsten van de regeling bestaande uit zowel de boete als premie-inkomsten minus de vergoeding die de zorgverzekeraar krijgt voor het verzekerd houden van de verzekeringsnemer, te storten in het Zorgverzekeringsfonds en de kosten van de regeling te betalen uit de algemene middelen.

Leijten Van Gerven