Wetsvoorstel 31700-XVI - 16 september 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Amendement
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Leveren inbreng
Motie
Motie
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
Toestemming WGO/NO/BGO
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)