Kamerstuk 31700-XVI-116

Motie Leijten over het weren van falende bestuurders in de zorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 21 januari 2009
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVI-116.html
ID: 31700-XVI-116

28,0 %
72,0 %

CDA

SGP

PvdD

VVD

SP

D66

CU

Verdonk

GL

PvdA

PVV


31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 116
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat falende bestuurders in de zorg niet langer de mogelijkheid moeten krijgen, als bestuurder in de sector actief te zijn;

verzoekt de regering de mogelijkheid om falende bestuurders te weren van nieuwe functies in de zorg, mee te nemen in het plan voor «goed bestuur»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten