Kamerstuk 31700-XVI-117

Motie Leijten over onderzoek naar winstuitkering in de AWBZ-zorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 21 januari 2009
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVI-117.html
ID: 31700-XVI-117

30,7 %
69,3 %

Verdonk

PvdA

SP

PVV

PvdD

SGP

GL

VVD

CDA

D66

CU


31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 117
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ook het kabinet stelt dat de AWBZ geen sector is die zich leent voor marktwerking;

constaterende, dat veel zorginstellingen bestaan uit een woud van stichtingsvormen, coöperaties, bv’s, en dat er zelfs winst wordt uitgekeerd aan derden;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mate waarin winstuitkering in de AWBZ-zorg voorkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten